Recensies

“De auteur biedt met deze geschiedenis van de eerste decennia van het antirevolutionaire dagblad De Standaard (1872-1943) veel nieuws. […] De tegengestelde belangen en de conflicten in dit krantenbedrijf zorgen voor een levendig verhaal.”

— prof. dr. G. Harinck, Vrije Universiteit Amsterdam,
NBD Biblion

“De uitkomsten van dit onderzoek ad fontes leveren met elkaar een beeld op dat zich met vrucht laat lezen: met tal van zakelijke en financiële details, bovendien met de nodige Amsterdamse ‘couleur locale’ en met name ook met interessante doorkijkjes op de stijl van leiderschap van Abraham Kuyper.”

— dr. G. van Klinken, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam,
Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis

“Zo zijn we met boek van Prast weer een stap verder in het begrijpen van de complexe verwevenheid van politiek, religie en pers die de moderne Nederlandse geschiedenis lange tijd heeft gekenmerkt.”

— prof. dr. H. Wijfjes, Universiteit van Amsterdam,
Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden