Introductie

Aan de vooravond van de verzuiling was het antirevolutionaire dagblad De Standaard, opgericht in 1872, de eerste en invloedrijkste partijkrant van Nederland. In het blad vond Abraham Kuyper, de voorman van de gereformeerde vleugel binnen de hervormde kerk, een middel om zijn achterban te mobiliseren en de antirevolutionaire partijpolitiek te dirigeren.

Abraham Kuyper
Abraham Kuyper (1837-1920)

De continuïteit van de krant hing in de beginjaren verschillende malen aan een zijden draadje. Pas toen hoofdredacteur Kuyper langere tijd afwezig was, kreeg de uitgever, J.H. Kruyt, de ruimte om de organisatie van de krant op duurzamer leest te schoeien.

Kuypers gereformeerden scheidden zich in 1886 af van het hervormde kerkverband. Kruyt, behalve uitgever inmiddels ook eigenaar van De Standaard, bleef evenwel hervormd. Dit schiep een groot probleem voor Kuyper. Met het nodige gekonkel en een afkoopsom wist hij Kruyt te bewegen afstand te doen van de eigendom van De Standaard aan hemzelf.

De geschiedenis van de krant zelf is nooit kritisch en onafhankelijk uitgediept; in het beeld van De Standaard domineren de inhoudelijke journalistieke arbeid en de figuur van Kuyper, die zich overeenkomstig het tijdsbeeld schikte in de leiderschapscultus omtrent zijn persoon. De mannen achter De Standaard is de eerste historische-wetenschappelijke monografie die geheel aan de geschiedenis van de krant is gewijd. Uit de legpuzzel van stukken in verschillende archieven reconstrueert de auteur wat zich achter de schermen van de krant afspeelde, wie de krant feitelijk maakten en welke botsingen van karakters en belangen daarbij optraden.

Het boek De mannen achter De Standaard (2018)

De Standaard, 15 januari 1886 (bron: Koninklijke Bibliotheek)