Inhoud

image
Fragment, Georges Braque, Gele zeekust (1906)

De Standaard: informatie over mijn boek over de geschiedenis van het antirevolutionaire dagblad De Standaard (november 2018) en eerdere publicaties over de persgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.

Sarcoziek.nl: mijn website met informatie over gezondheid en ziekte, in het bijzonder over (leven met) de chronische ontstekingsziekte sarcoïdose. Met een beknopte selectie van digitaal beschikbare achtergrondliteratuur.

Boeddhaweg.nl: mijn website met informatie over boeddhisme, in het bijzonder over Zen en andere Oost-Aziatische Mahayanascholen en -tradities. Met een uitgebreide selectie van veelal digitaal beschikbare achtergrondliteratuur.

JulesPrast.nl volgen

Persoonlijke Blog

Over de auteur

Contact