Geschiedenis van de pers

De rubriek Geschiedenis van de pers heeft betrekking op het boek De mannen achter De Standaard, dat de auteur eind 2018 publiceerde (het kan op de website worden gedownload). Dit boek, de eerste historische monografie die geheel is gewijd aan het voormalige antirevolutionaire dagblad De Standaard (1872-1943), speelt zich af in de negentiende eeuw; het beschrijft de voorgeschiedenis en de eerste decennia van het bestaan van de krant. De Standaard, opgericht door de gereformeerde voorman Abraham Kuyper en een groep geestverwante geldschieters, geldt als het eerste en invloedrijkste partijdagblad van Nederland. In deze rubriek staan behalve informatie over het boek ook andere publicaties van de auteur over De Standaard, Abraham Kuyper en de protestants-christelijke persgeschiedenis.

Introductie

Het boek De mannen achter De Standaard (2018)

Recensies, downloaden en meer informatie