Dhammablogs.nl

Sarcoziek.nlDhammablog.nl gaat over verschillende vormen van boeddhistische spiritualiteit, van de oorspronkelijke leer van Gautama, “de Boeddha”, tot en met de latere beweging van mahayana. Verhoudingsgewijs gaat er veel aandacht uit naar de twee onderling verbonden tradities van Zen en Reine-landboeddhisme, ieder met wortels in het Oost Aziatische boeddhisme. De publicaties van de auteur documenteren het spoor van (zelf)studie en beoefening dat hij heeft gevolgd en volgt sinds hij in 2007 zijn eerste schreden zette op het gebied van de zenmeditatie en lessen over boeddhisme bijwoonde in het Kanzeon Zen Centrum in Amsterdam.
Lees verder