Artikelen

Andere publicaties door Jules Prast over Abraham Kuyper, De Standaard en de Nederlandse persgeschiedenis:

De mannen achter De Standaard bleven onderbelicht. In: VU Magazine, september 1985 – klik hier

De Nieuwe Nederlander, pleitbezorger van de ‘doorbraak’. In: VU Magazine, april 1986 – klik hier

Een dominee die nooit voorbijgaat. De veranderende opvattingen over Abraham Kuyper. In: NRC Handelsblad, 31 oktober 1987 – klik hier

Bliksemstralen uit Jeruzalem. Abraham Kuyper en de mannen achter De Standaard. In: Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800, nummer 31, december 1989 – klik hier

Andere publicaties over De Standaard, Abraham Kuyper en de protestants-christelijke persgeschiedenis zijn eveneens beschikbaar via:

Academia.edu
https://independent.academia.edu/julesprast

Researchgate.net
https://www.researchgate.net/profile/Jules_Prast2.