De mannen achter De Standaard

Mijn boek over het antirevolutionaire dagblad De Standaard, de oudste partijkrant van de negentiende eeuw, is nu verkrijgbaar. Het boek is het eerste historische-wetenschappelijke onderzoek van wat zich achter de schermen bij de krant afspeelde.

De mannen achter De Standaard.
Geschiedenis van een antirevolutionair dagblad
.
Door Jules Prast.
Paperback, 238 pagina’s, € 22,90.
Uitgeverij Brave New Books.
ISBN 978-94-021-8335-1.

Boek kopen | Excerpt inzien (pdf, 24 pag.)

Over het boek
Aan de vooravond van de verzuiling was het antirevolutionaire dagblad De Standaard, opgericht in 1872, de eerste en invloedrijkste partijkrant van Nederland. In de krant vond Abraham Kuyper, de voorman van de gereformeerde vleugel binnen de Nederlandse Hervormde Kerk, een middel om zijn achterban te mobiliseren en de antirevolutionaire partijpolitiek te dirigeren.

De continuïteit van de krant hing in de beginjaren verschillende malen aan een zijden draadje. Pas toen hoofdredacteur Kuyper langere tijd afwezig was, kreeg de uitgever, J.H. Kruyt, de ruimte om de organisatie van de krant op professionelere leest te schoeien.

Kuypers gereformeerden scheidden zich in 1886 af van het hervormde kerkverband. Kruyt, behalve uitgever inmiddels ook eigenaar van De Standaard, bleef evenwel hervormd. Dit schiep een groot probleem voor Kuyper. Met het nodige gekonkel en een afkoopsom wist hij Kruyt te bewegen afstand te doen van de eigendom van De Standaard aan hemzelf.

De geschiedenis van de krant zelf is nooit kritisch en onafhankelijk uitgediept; in het beeld van De Standaard domineren de inhoudelijke journalistieke arbeid en de figuur van Kuyper, die zich overeenkomstig het tijdsbeeld schikte in de leiderschapscultus omtrent zijn persoon. De mannen achter De Standaard is het eerste historische-wetenschappelijke onderzoek van wat zich achter de schermen bij de krant afspeelde. Uit de legpuzzel van stukken in verschillende archieven reconstrueert de auteur wat er in de praktijk gebeurde, wie de krant feitelijk maakten en welke botsingen van karakters en belangen daarbij optraden.

Andere publicaties
Klik hier voor een overzicht van eerdere publicaties van de auteur over de protestants-christelijke persgeschiedenis.

Over de auteur
Jules Prast (1961) studeerde geschiedenis aan de Vrije Universiteit en massacommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij specialiseerde zich in de persgeschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.

Meer informatie

De Standaard, 15 januari 1886 (bron: Koninklijke Bibliotheek

Auteur: Jules Prast

Historicus, auteur, columnist en zenboeddhist. Werkte o.a. als hoofd persvoorlichting bij ABN AMRO Bank NV en als groepsdirecteur corporate communicatie bij Koninklijke Philips Electronics NV. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als gevolg van de zeldzame chronische ontstekingsziekte sarcoïdose (ziekte van Besnier Boeck).

Eén gedachte over “De mannen achter De Standaard”

Geef een reactie