ILD Nieuws: verwarrende berichten

In de uitvoering van de nieuwe patiëntennieuwsbrief van het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis schuilt een risico op mogelijke verwarring onder lezers.

Uit de envelop komt een wenskaart met een afbeelding van sneeuwklokjes op de voorzijde. Op de achterzijde wenst het gehele team van het ILD Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis, locatie Nieuwegein prettige Kerstdagen en alle goeds en vooral goede gezondheid voor 2018 aan de ontvangers. Getalsmatig behoren mensen met sarcoïdose tot de grootste groep van de patiënten die het expertisecentrum bedient. De kerstkaart is een sympathiek gebaar aan die patiënten: de dokter denkt aan u tijdens de feestdagen.

Voor wie het wil, doet de kaart nog een aanbod. Als je je naam en mailadres inzendt, dan ontvang je voortaan ILD Nieuws, de digitale nieuwsbrief van het expertisecentrum, in je inbox. Ook dit klinkt goed. Een nieuw initiatief: het centrum breidt zijn activiteiten uit met gerichte voorlichting ten behoeve van zijn patiënten. Hen meer betrekken bij de de jongste inzichten uit het veld lijkt een logische vervolgstap in de verdere ontwikkeling van een volwaardig expertisecentrum. Vanuit het perspectief van de patiënt is dit een welkome stap.

De eerste nieuwsbrief laat niet lang op zich wachten. Op Eerste Kerstdag is het raak. “Deze digitale nieuwsbrief houdt u op de hoogte van actueel nieuws over interstitiële longaandoeningen, (patiënten)bijeenkomsten, wetenschappelijke ontwikkelingen, behandelmogelijkheden, en andere wetenswaardigheden,” zo opent het eerste nummer van ILD Nieuws.

De invoering van het nieuwe elektronische patiëntendossier van het St. Antonius in oktober 2017 veroorzaakt helaas problemen bij het inplannen van controleafspraken, vermeldt de nieuwsbrief onder andere. Maar dan valt iets vreemds op. Iedere keer dat je klikt op een bericht, verspringt het uiterlijk van de pagina; het logo van het ILD Expertisecentrum, St. Antonius Ziekenhuis verandert in dat van de ILD Care Foundation, de onderzoeksstichting van prof. dr. Marjolein Drent, een populaire, internationaal vermaarde longarts die sinds 2015 verbonden is aan het St. Antonius.

Opgeven voor de nieuwsbrief doe je via een mailadres van het St. Antonius dat op de kerstkaart van het ziekenhuis staat. Als je goed oplet, dan zie je echter dat de nieuwsbrief die vervolgens je inbox inrolt, afkomstig is van een mailadres van de ILD Care Foundation.

Het is mogelijk dat het expertisecentrum in goed onderling overleg de uitvoering van ILD Nieuws heeft uitbesteed aan de stichting. De een heeft de infrastructuur misschien niet en de ander wel. En dus help je elkaar.

Dit zou kunnen, maar inhoudelijk is het verwarrend dat de afzender verspringt. Het ILD Expertisecentrum heeft binnen de digitale omgeving van het St. Antonius Ziekenhuis een eigen website. Waarom opent ieder bericht van de nieuwsbrief dan niet op de website van het expertisecentrum, maar onder de vlag van de stichting van Marjolein Drent? Dit is onnodig en het is bovendien onzuiver.

Waarom onzuiver? Omdat in de aftiteling van de berichten in de nieuwsbrief onderaan de pagina alleen de gegevens van de ILD Care Foundation staan. Zoals die van het stichtingsbestuur, onder voorzitterschap van Marjolein Drent. Als je niet beter zou weten, dan lijkt het alsof dit bestuur de scepter zwaait over het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis. Een colofon waarin de structuur van het expertisecentrum wordt toegelicht, ontbreekt in de digitale versie van ILD Nieuws. Zo’n colofon staat bijvoorbeeld wel in de nieuwsbrief die het expertisecentrum twee maal per jaar uitgeeft voor zorgprofessionals (laatste uitgave: november 2017).

Op één concreet en gevoelig punt zou verwarring over de afzender echt pijn kunnen gaan doen, namelijk waar het gaat om donaties. Het St. Antonius Ziekenhuis heeft veel werk gemaakt van het succesvol optuigen van een eigen fonds waaraan patiënten geven en waaruit bijdragen worden gedaan aan de financiering van onderzoek door het ziekenhuis. Onderaan de berichten uit de patiëntennieuwsbrief van het ILD Expertisecentrum staat nu echter uitsluitend en alleen een oproep om de ILD Care Foundation financieel te steunen. Om deze oproep kracht bij te zetten, geeft het bijbehorende ANBI-logo aan dat de stichting een erkend goed doel is.

Alweer: het is mogelijk dat ILD Expertisecentrum en ILD Care Foundation ook over donaties goede werkafspraken hebben gemaakt. Mocht dit zo zijn, dan nog zou het goed zijn dit expliciet te vermelden. Op dit ogenblik ontbreekt het de lezer van ILD Nieuws ook in dit opzicht aan duidelijkheid. Er is ruis op de lijn van de communicatie door het ILD Expertisecentrum van het St. Antonius Ziekenhuis. Het zou goed zijn wanneer het centrum vanaf het tweede nummer een einde maakt aan mogelijke verwarring onder lezers van zijn nieuwe uitgave ILD Nieuws.


Toevoeging op 28 december 2018:

Het St. Antonius Ziekenhuis heeft via Twitter gereageerd op dit blogartikel: “Hier gaan we zeker eens naar kijken.”

Jules Prast

Historicus, auteur, columnist en zenboeddhist. Werkte o.a. als hoofd persvoorlichting bij ABN AMRO Bank NV en als groepsdirecteur corporate communicatie bij Koninklijke Philips Electronics NV. Volledig en duurzaam arbeidsongeschikt als gevolg van de zeldzame chronische ontstekingsziekte sarcoïdose (ziekte van Besnier Boeck).

Geef een reactie