Jules Prast

www.julesprast.nl

Sarcoïdose

TopZorg-geld voor sarcoïdose-onderzoek

Drie topklinische ziekenhuizen ontvangen van de minister van Volksgezondheid een tijdelijke miljoenenimpuls voor zeer specialistische zorg en onderzoek. Bij het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein wordt er o.a. nieuw onderzoek naar sarcoïdose mee betaald

sarcoscoop20161cover.pngAls topklinische algemene ziekenhuizen op sommige zeer specialistische gebieden hetzelfde kunnen als universitaire medische centra, zouden ze daar dan niet ook uit de publieke middelen financiële steun voor moeten ontvangen? Dit is een vraag die speelt in het hoofd van de minister, bij leden in de Tweede Kamer, bij de Europese Commissie in Brussel en bj andere betrokkenen in het zorgveld.

Bij wijze van experiment krijgen drie topklinische ziekenhuizen daarom vanaf 2014 voor een periode van vier jaar samen € 30 miljoen voor zeer specialistische zorg en onderzoek op hun expertisegebieden. Het St. Antonius Ziekenhuis ontvangt € 12 miljoen. Het geld wordt in Nieuwegein verdeeld over het longcentrum en het hartcentrum. En bij beide komt een deel ervan weer ten goede aan sarcoïdose.

Het TopZorg-geld komt bovenop de vaste, jaarlijkse subsidiepot van € 650 miljoen voor academische ziekenhuizen. TopZorg wordt namens de minister gecoördineerd door ZonMw. Deze kennisinstelling meet de maatschappelijke meerwaarde van het programma.

Op hun beurt zijn de academische ziekenhuizen hard bezig hun aandeel in de jaarlijkse subsidiepot cijfermatig te verantwoorden en daar normen voor te ontwikkelen, zodat vergelijking mogelijk wordt, tussen universitaire medische centra onderling en tussen deze centra en topklinische ziekenhuizen.

Lees meer over het onderzoek dat het St. Antonius met het TopZorg-geld doet naar long- en cardiale sarcoïdose in het artikel dat ik hierover heb geschreven in het maartnummer van SarcoScoop, het kwartaalmagazine van de patiëntenvereniging (pdf; 3,4 MB).

Meer informatie:
ZonMw bezoekt het St. Antonius na één jaar TopZorg
ILD Expertisecentrum St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein
Brief aan Tweede Kamer over financiering academische ziekenhuizen
Onderhandelaarsakkoord zorgveld
Rijksbegroting Volksgezondheid 2016

Geef een reactie

Thema door Anders Norén