Jules Prast

www.julesprast.nl

Sarcoïdose

Prednisolon: hoeveel is genoeg voor mij?

Praktische lotsverbetering is een invalshoek die leidend is bij het wetenschappelijk onderzoek dat in het Erasmus MC wordt verricht naar sarcoïdose. Bijvoorbeeld bij het onderzoek naar de vraag hoeveel prednisolon genoeg is bij sarcoïdose in de longen

sarcoscoop_2015_4_coverVoor artsen die patiënten met longsarcoïdose willen behandelen met prednisolon, is praktijkvariatie een probleem. “Er is geen sluitend wetenschappelijk bewijs. Er is geen eenduidige internationale richtlijn. Iedere arts kan naar eigen bevind van zaken een dosis prednisolon voorschrijven,” aldus dr. Bernt van den Blink, als longarts verbonden het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam. “Toch,” zegt hij, “geeft ons onderzoek aan dat een korte behandeling met een lage dosis vaak even goed werkt als een lange behandeling met een hoge dosis.”

Over dit onderzoek staat in het decembernummer van SarcoScoop, het kwartaalmagazine van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland, een artikel van mijn hand. Hierin komen vijf artsen van het Erasmus MC, en één van hun patiënten, aan het woord. Over het objectiveren van vermoeidheid, het zelf thuis meten van je longfunctie, medicijnen op maat van de patiënt en andere vormen van toepassingsgerichte innovatie.

Klik hier om dit artikel te openen (pdf, 3,5 MB).

  1. Hoi Jules,

    Weer een intressant artikel.
    Heb het ook, als link, op mijn sarco blog geplaatst.

Geef een reactie

Thema door Anders Norén