Jules Prast

www.julesprast.nl

Zen & Boeddhisme

Een boeddhistisch antwoord op virtuele haat

Haat raast over de wereld. Om hier als boeddhist iets aan te doen ben ik begonnen onderstaand antwoord te plaatsen onder openlijk partijdige berichten die ik vind op het internet en in de social media

Is het plaatsen/liken van dit bericht nodig en heilzaam, d.w.z. draagt het bij tot heling en een einde aan geweld dat in zichzelf zinloos is?

“Nooit komen uitingen van haat in deze wereld tot rust door haat, maar door niet te haten komen ze tot eeuwige rust, dat is een eeuwige wet” – Dhammapada

In het Engels:

Is posting/liking this message necessary, i.e. does it contribute to healing and an end to senseless violence?

“Hostilities aren’t stilled through hostility, regardless. Hostilities are stilled through non-hostility: this, an unending truth.” – Dhammapada

Klik hier voor het vervolg van dit artikel (deel 2)

 1. Het probleem daarmee is dat hiertegen nauwelijks verweer mogelijk is: zodra jij beslist een reactie tot ‘partijdig’, ‘vijandig’ of ‘haatdragend’ te bestempelen (en anderen zich maar al te graag in jouw koor voegen) door middel van een standaardreactie kan de geadresseerde hoogstens aanvoeren ‘ik ben niet partijdig’, ik ben niet vijandig’ of ‘ik ben niet haatdragend’. ‘Ik vind van niet’. ‘Ik vind van wel.’ ‘Welles.’ ‘Nietes.’

  Of: ‘zo bedoelde ik het niet!’ ‘Zo bedoelde je het wel!’ Weinig boeiend, en je bent steeds sneller uitgepraat, schat ik.

  Het suggereert ook dat degene die anderen dit stempel opdrukt zelf boven zoiets als ‘partijdigheid’ of ‘haatdragendheid’ verheven is. De vraag is echter of je zelf wel in staat bent dit adequaat te beoordelen: immers, intenties—goede of kwade—zijn notoir lastig vast te stellen. Of het nu de jouwe is die van een ander: ‘Ignorance is a bitch.’

  Mij lijkt het zinniger nieuwe feiten en argumenten aan te dragen, in plaats van standaardetiketten. En het is altijd een goed idee je mond te houden over zaken waarvan je geen verstand hebt. Maar ja, ik ben ook niet van de school die zegt dat ieders mening ertoe doet.

  Ik denk dat je je ook eens het volgende moet afvragen: wie geen nieuwe feiten of argumenten aandraagt moet niet versteld staan dat discussies verzanden in het uiten van gevoelens over meningen en meningen over gevoelens. Er valt eenvoudigweg niets anders te bespreken. Zulke discussie ontaarden vanzelf in nietszeggendheid of gehakketak. Ik noem het ‘gas geven in zijn vrij’: het maakt een hoop kabaal, maar niemand komt eeen stap verder.

  Verdiep je maar eens in de Mind & Life dialogen van de dalai lama met (meest) westerse wetenschappers: daaraan zie je hoe moeilijk het is een zinnige discussie te voeren. En dat heeft niets met partijdigheid, vijandigheid en haatdragendheid te maken.

 2. Het is fundamenteel, een onderscheid te maken tussen ‘haat’ en ‘boosheid’. Het valt me op dat veel Nederlandse boeddhisten dat niet doen.
  ‘Boosheid’ is een gevoel, net zo als ‘vrolijkheid’ of ‘verdriet’: komt op en verdwijnt weer: we moeten er niet in blijven hangen maar het ontstaan ervan in onszelf ook niet ontkennen. Of onderdrukken, en dat doet een eenzijdige anti-haat-campagne.

 3. Mooie bijdrage, Jules. Ik sluit hierbij aan met de woorden van Michel Oltheten (vrij naar dr. Martin Luther King jr):

  Light can drive out darkness;
  darkness cannot drive out light.
  Love can drive out hate;
  hate cannot drive out love.
  Only we ourselves can blow out the light and extinguish our love.
  This is where our work lies.

Laat een reactie achter bij Harriet Marseille Reactie annuleren

Thema door Anders Norén