Jules Prast

www.julesprast.nl

Sarcoïdose

Zweedse professor zit oorzaak sarcoïdose op de hielen

Hoe lang nog voordat we de oorzaak van sarcoïdose kennen? Een vraag aan de Zweedse geneticus prof. dr. Johan Grunewald

Op 31 oktober jongstleden organiseerde het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam een symposium over de zeldzame ontstekingsziekte sarcoïdose ter gelegenheid van de officiële opening van het Sarcoïdose Centrum van het ziekenhuis door prins Willem Alexander.

Erfelijkheidsdeskundige Johan Grunewald, hoogleraar aan het Karolinska Instituut in Stockholm, opende als gastspreker de voordrachtenreeks voor zo’n 120 artsen uit het hele land. Hij liet zien welke vormen van sarcoïdose je in genetisch opzicht van elkaar kunt onderscheiden.

Als onderzoeker kijkt hij of het erfelijk materiaal van mensen met gelijksoortige patronen van de ziekte overeenkomsten vertoont. Zijn onderzoek spitst zich inmiddels steeds meer toe op bepaalde genen en hun relatie met cellen die een rol spelen in de voor sarcoïdose typerende ontstekingsprocessen.

Volgens specialisten op het gebied van sarcoïdose is prof. Grunewald dichtbij het ontdekken van de oorzaak van de ziekte. Dus hoe lang nog voordat we deze kennen? Deze vraag stelde ik hem tijdens een pauze in het programma.

“Dat duurt geen tientallen jaren meer,” zei hij. “Met de stand van het onderzoek nu en de gestage vooruitgang die we boeken is het een kwestie van afwachten totdat iemand, mogelijk bij wijze van toeval, op een bevinding stuit die een doorbraak forceert. Dat zou bij wijze van spreken al over vijf jaar kunnen gebeuren.”

Lees hier het hele verslag van het symposium dat ik heb gemaakt voor het decembernummer van SarcoScoop, het kwartaalmagazine van de Sarcoïdose Belangenvereniging Nederland.

Geef een reactie

Thema door Anders Norén