Digitaal vierluik

Welkom op deze introductiepagina, die toegang biedt tot verschillende thematische websites. Elk daarvan bevat achtergrondinformatie bij onderwerpen waarover de auteur publiceert op zijn blogs en elders.

Historicus, auteur en columnist

julesprast_2017_117x117Jules Prast is historicus, auteur en columnist. De website JulesPrast.nl fungeert o.a. als wegwijzer. Persoonlijke informatie is hier te vinden in de vorm van opinies over maatschappelijke issues en het communicatievak, persoonlijke en professionele herinneringen, en beschouwingen over management en leiderschap. Met al deze onderwerpen correspondeert de Persoonlijke Blog. Andere thema’s komen op de hieronder genoemde sites en blogs aan de orde.
Lees verder

Sarcoïdose, de ziekte van Besnier-Boeck

Sarcoziek.nlDe website Sarcoziek.nl is hoofdzakelijk gewijd aan (het leven van de auteur met) de zeldzame en onbegrepen ziekte sarcoïdose. Bij deze aandoening, ook wel bekend als de ziekte van Besnier-Boeck, ontstaan spontaan ontstekingen in verschillende organen en weefsels van het lichaam. Op de website Sarcoziek.nl is er ook aandacht voor andere gezondheidsissues. Met deze onderwerpen correspondeert de Sarcoïdose Blog.
Lees verder

Zen & Boeddhisme

lotusDe website Boeddhaweg.nl gaat over verschillende vormen van boeddhisme en andere spiritualiteit. Verhoudingsgewijs gaat er veel aandacht uit naar de twee onderling verbonden tradities van Zen en Reine-landboeddhisme, ieder met wortels in het Oost Aziatische boeddhisme. De publicaties van de auteur documenteren het spoor van (zelf)studie en beoefening dat hij heeft gevolgd en volgt sinds hij in 2007 mijn eerste schreden op dit gebied zette. Met deze onderwerpen correspondeert de Boeddhisme Blog.
Lees verder

Geschiedenis van De Standaard

In november 2018 verscheen het boek De mannen achter De Standaard door Jules Prast. Dit is de eerste historische monografie die geheel is gewijd aan de geschiedenis van het antirevolutionaire dagblad De Standaard, de eerste partijkrant van Nederland. Op deze website staan informatie over het boek en andere publicaties van de auteur over De Standaard, Abraham Kuyper en de Nederlandse persgeschiedenis. In de blog van de auteur verschijnen aankondigingen van nieuws over het boek.
Lees verder