Op deze website

Welkom op de website van Jules Prast. Deze introductiepagina biedt toegang tot vier thematische rubrieken: Leven met sarcoïdose, Zen & Boeddhisme, Geschiedenis van de pers, Voorlichting & Communicatie en Gemengde berichten.

Tezamen bevatten deze rubrieken meer dan 400 artikelen, deels bestaande uit blogs, deels ook uit elders verschenen publicaties en interviews. Een aantal rubrieken gaat vergezeld van een overzicht van bronnen en literatuur met nadere informatie die kan worden geraadpleegd.

Leven met sarcoïdose

De rubriek Leven met sarcoïdose is gewijd aan deze zeldzame ziekte, waaraan de auteur al sinds 1990 lijdt. Bij deze grillige en onvoorspelbare aandoening, ook bekend als de ziekte van Besnier Boeck, kunnen spontaan ontstekingsreacties in verschillende organen en weefsels van het lichaam ontstaan.
Lees verder

Zen & Boeddhisme

De rubriek Zen & Boeddhisme gaat over Zen en andere vormen van boeddhistische spiritualiteit, van de oorspronkelijke leer van Gautama, ‘de Boeddha’, tot en met het latere mahayanaboeddhisme, waarvan Zen een school is. Tot deze rubriek behoort een ruime collectie boeddhistische teksten.
Lees verder

Geschiedenis van de pers

De rubriek Geschiedenis van de pers heeft betrekking op het boek De mannen achter De Standaard, dat de auteur eind 2018 publiceerde (het kan op de website worden gedownload). Dit boek is de eerste historische monografie die geheel is gewijd aan het voormalige antirevolutionaire dagblad De Standaard.
Lees verder

Voorlichting & Communicatie

De rubriek Voorlichting & Communicatie biedt een kijkje in de keuken van het communicatievak. De informatie in deze rubriek is gebaseerd op de werkervaring van de auteur als voorlichter, hoofd persvoorlichting en directeur corporate communicatie bij grote en bekende organisaties.
Lees verder

Gemengde berichten