Digitaal vierluik

Welkom op de website van Jules Prast. Deze introductiepagina biedt toegang tot vier verschillende thematische rubrieken: Zen & Boeddhisme, Sarcoïdose, Persgeschiedenis en Persoonlijk. Elk van deze rubrieken bevat informatie over onderwerpen waarover de auteur schrijft op zijn blog en in andere publicaties.

Zen & Boeddhisme

Dhammablogs.nlDe rubriek Zen & Boeddhisme gaat over verschillende vormen van boeddhistische spiritualiteit, van de oorspronkelijke leer van Gautama, ‘de Boeddha’, tot en met het latere Mahayana-boeddhisme, waarvan Zen een school is. Verhoudingsgewijs gaat er veel aandacht uit naar Zen en Reine Land, twee onderling verbonden tradities, ieder met wortels in het Oost Aziatische boeddhisme. De publicaties van de auteur documenteren het spoor van (zelf)studie en beoefening dat hij heeft gevolgd en volgt sinds hij in 2007 zijn eerste schreden zette op het gebied van de zenmeditatie en lessen over boeddhisme ging bijwonen in zijn tegenwoordige geestelijke thuis, het Kanzeon Zen Centrum in Amsterdam.
Lees verder

Sarcoïdose

Sarcoblogs.nlDe rubriek Sarcoïdose is gewijd aan deze zeldzame en nog steeds grotendeels onbegrepen ziekte, waaraan de auteur al sinds circa 1990 lijdt. Bij deze grillige en onvoorspelbare aandoening, ook wel bekend als de ziekte van Besnier-Boeck, kunnen spontaan ontstekingsreacties in verschillende organen en weefsels van het lichaam ontstaan. De oorzaak van de ziekte is onbekend en er zijn geen medicijnen die in staat zijn deze te genezen. De aandoening gaat gepaard met chronische vermoeidheid en andere beperkingen die de levenskwaliteit van patiënten ernstig kunnen ondermijnen. In deze rubriek is er ook aandacht voor andere, gerelateerde gezondheidsissues.
Lees verder

Persgeschiedenis

De-Standaard.nlDe rubriek Persgeschiedenis heeft betrekking op het boek De mannen achter De Standaard, dat de auteur in 2018 publiceerde. Dit boek, de eerste historische monografie die geheel is gewijd aan het voormalige antirevolutionaire dagblad De Standaard (1872-1943), speelt zich af in de negentiende eeuw; het beschrijft de voorgeschiedenis en de eerste decennia van het bestaan van de krant. De Standaard, opgericht door de gereformeerde voorman Abraham Kuyper en een groep geestverwante geldschieters, geldt als het eerste en invloedrijkste partijdagblad van Nederland. In deze rubriek staan behalve informatie over het boek ook andere publicaties van de auteur over De Standaard, Abraham Kuyper en de protestants-christelijke persgeschiedenis.
Lees verder

Persoonlijk

In de rubriek Persoonlijk bevinden zich onder andere herinneringen van de auteur aan een werkend leven van ruim twintig jaar bij de overheid en in het bedrijfsleven. Aan de orde komen de uitdagingen van het bestaan als dienstplichtig officier bij de Koninklijke Luchtmacht en avonturen tijdens lange en verre vliegreizen voor de zaak, maar ook lessen op het gebied van leiderschap en professionele autonomie, opgedaan bij multinationals als ABN Amro en Philips. In deze rubriek staat eveneens een aantal kritische beschouwingen van de auteur over de praktijk van de corporate communicatie bij deze en andere organisaties.
Lees verder