Op deze website

julesprast_2017_250x250Welkom op de website van Jules Prast, historicus, auteur, sarcoïdosepatiënt en zenboeddhist, in een vorig leven werkzaam als docent, journalist, voorlichter, speechschrijver en leidinggevende in verschillende communicatiefuncties.

De inhoud van de website is georganiseerd in rubrieken die zich bewegen rond vier thema’s: Zen & Boeddhisme, Leven met sarcoïdose, Persgeschiedenis en Voorlichting & Communicatie.

Tezamen bevatten deze thema’s meer dan 400 artikelen, deels bestaande uit blogs, deels ook uit elders verschenen publicaties en interviews. De twee grootste rubrieken, Zen & Boeddhisme (250+ artikelen) en Leven met sarcoïdose (100+ artikelen), gaan ieder vergezeld van een overzicht van bronnen en literatuur met verwijzingen naar nadere informatie die kan worden geraadpleegd.

Zen & Boeddhisme

In de rubriek Zen & Boeddhisme worden verschillende boeddhistische scholen en tradities, van het oorspronkelijke boeddhisme van Gautama, ‘de Boeddha’, tot en met het latere mahayanaboeddhisme (waarvan Zen een school is), kritisch onderzocht. De geschiedenis van het boeddhisme, de filosofische wortels van scholen en tradities en onderlinge tegenstellingen krijgen veel aandacht. Tot deze rubriek behoort een ruime collectie boeddhistische teksten.
Lees verder

Leven met sarcoïdose

De rubriek Leven met sarcoïdose is gewijd aan deze zeldzame ziekte, waaraan de auteur al sinds 1990 lijdt. Bij deze grillige en onvoorspelbare aandoening, ook bekend als de ziekte van Besnier Boeck, kunnen spontaan ontstekingsreacties in verschillende organen en weefsels van het lichaam ontstaan. De beschadiging van het lichaam kan ook bijkomende, invaliderende klachten en aanvullende ziekteprocessen uitlokken.
Lees verder

Persgeschiedenis

Binnen de rubriek Persgeschiedenis ligt het accent op de ontwikkeling van de protestants-christelijke pers in Nederland in de negentiende eeuw, in het bijzonder op de geschiedenis van het antirevolutionaire dagblad De Standaard, waarover de auteur in 2018 het boek De mannen achter De Standaard uitbracht. In deze rubriek zijn ook publicaties van de auteur opgenomen over andere onderwerpen uit de geschiedenis van de negentiende en twintigste eeuw.
Lees verder

Voorlichting & Communicatie

De rubriek Voorlichting & Communicatie biedt een kijkje in de keuken van het communicatievak. De informatie is gebaseerd op de werkervaring van de auteur als voorlichter bij het ministerie van Financiën, hoofd persvoorlichting bij ABN Amro en directeur corporate communicatie bij Philips. De auteur laat zien welke communicatievraagstukken zich kunnen voordoen, zowel binnen organisaties zelf als in het verkeer tussen organisaties en externe belanghebbenden.
Lees verder